Kolokvium se věnuje základům technické statistiky a vysvětluje správné přístupy zpracování dat a správnou interpretaci grafických výstupů a analýz.


satisfaction_academy_blue_icon.png